Master's theses 1997

Aurasmaa, Artti, 1997, Epälikvidin yrityksen arvonmääritys sekä tutkimus media-alan yrityksen tuottamista lisäarvoista: case Keskisuomalainen.

Kainulainen, Helena, 1997, Kotimaisen factoringin hyödyt ja haitat suomalaisille yrityksille.

Kemppainen, Antti, 1997, Financial Risk Management in a Finnish Industrial Enterprise: application of value-at-risk at Teollisuuden Voima Oy.

Koistinen, Pasi, 1997, Finnish Compensation Systems and Shareholder Value.

Koivusaari, Jukka, 1997, Energiayhtiön arvonmääritys.

Laamanen, Tomi, 1997, Real option valuation of technological competencies: Research and development and company acquisitions.

Lipponen, Ville, 1997, Investor Response to Fund Specific Attributes in Selecting Between Finnish Stock Mutual Funds.

Mänttäri, Henri, 1997, Swap-korkoriskin lyhytaikainen kattaminen yhdentyvässä Euroopassa.

Nyman, Hannu, 1997, Osakekaupan mikrostruktuuri Helsingin arvopaperipörssissä 1991-1996: osakekaupan rakenne ja FOX-indeksin manipulointi.

Pitkäjärvi, Pasi, 1997, Suomen yrityskauppamarkkinat 1986-1996: Taloudellisten ja rahoituksellisten tekijöiden merkitys.

Raunio, Juha, 1997, Sähkön hinnan määräytyminen Sähköpörssi EL-EX:ssä.

Saariaho, Kalle, 1997, Pulp and Paper Price Forecasting and Pulp Derivatives.

Saarikoski, Matti, 1997, Deconglomerisation through divestiture in the Finnish listed companies 1987-1996.

Somersalmi, Veera, 1997, Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuoton mittaaminen KAT-mallin avulla.

Telaranta, Tero, 1997, On Residual Income Variables and Shareholder Wealth Creation.

Viitanen, Juha, 1997, Osakeantikustannukset listatuilla suomalaisyrityksillä vuosina 1986-1996.

Öhman, Kalle, 1997, Finding a Feasible Value-at-Risk Methodology for Managing Market Risk in the Finnish Interest Rate Markets.

Page content by: | Last updated: 06.06.2014.