Master's theses 1998

Aakko, Markus, 1998, Modeling Bonds in Value-at-Risk: Case Study of Finnish Government Bonds.

Ahola, Jani, 1998, Alternative Secondary Marketplaces for Unquoted Growth Companies and Public Venture Capital Offerings - Evidence from InnovationsMarknaden 1994-1998.

Arimo, Tapio, 1998, A Framework for Determining the Interest Rate Risk in an Industrial Entity.

Asikainen, Riku, 1998, Pääomasijoittajan kohdeyritysten valintaprosessi.

Elfving, Jyrki, 1998, Suomalaisten metsäteollisuusosakkeiden kurssiin vaikuttavien tekijöiden tutkiminen CAP- ja APT-malleilla.

Eloranta, Pekka, 1998, Riippumattoman tahon suorittama shareholder value -ajattelutapaan perustuva liiketoiminta-analyysi: Case Olostunturi Oy.

Jaakonsaari, Markus, 1998, Corporate Acquisitions by Listed Firms: Evidence from Finland 1985-1998.

Junkkarinen, Osmo, 1998, Evaluating the success of Finnish listed companies by using Eva.

Jutila, Vesa, 1998, Pääomasijoituksen kohteena olleiden yritysten konkurssi ja liiketoiminnan jatkuminen konkurssin jälkeen.

Järvinen, Sami, 1998, An HJM based examination of the term structure of interest rates and contingent claims pricing: empirical evidence from Finland.

Kairi, Timo, 1998, The Use of the Green Shoe Option in Initial Public Offerings.

Kantola, Jouko, 1998, Sijoitusrahastot ja yksityishenkilöiden osakerahastosijoittaminen.

Kemppinen, Kristian, 1998, Yksityisrahoitus projektirahoituksen muotona.

Kivelä, Ville, 1998, Omien osakkeiden ostaminen Suomessa.

Kivisaari, Tero, 1998, Valuation of Sonera Group for Initial Public Offering.

Koivisto, Mikko, 1998, Nokia Study: Market Structure and Liquidity in Helsinki and Stockholm.

Kärkkäinen, Jukka-Pekka, 1998, Päivän sisäiset johto-viive-suhteet FOX-indeksin, -termiinin ja -optioiden välillä.

Lindström, Ossi, 1998, Credit Enhancement.

Långström, Tomi, 1998, Eläkesäätiön korkoriskinhallinta.

Niini, Antti, 1998, Shareholder Wealth, Volatility and Liquidity Effects of Stock Splits.

Partanen, Timo, 1998, Intellectual Capital Accounting: some steps toward a conceptual framework for the valuation of intangible assets.

Pirjetä, Antti, 1998, Exploring Value and Momentum in the Finnish Stock Market.

Riikonen, Matti, 1998, Foreign Exchange Hedging of Projects: Case Skanska Oy.

Saarikko, Janne, 1998, Missä on pihvi? Verkostomarkkinointi sijoitustoiminnassa. Case: Network Investment-yhtiöt.

Salunen, Veli-Mikko, 1998, Yritysten sisäpiiriläiset Suomessa 1997 - markkinatehokkuustarkastelu.

Seppälä, Jussi, 1998, Offering Techniques, Underpricing and Aftermarket Behaviour of Initial Public Offerings - Evidence from Finland and Sweden 1995-1997.

Siivonen, Risto, 1998, Liquidity in Electronic Trading Systems: A Comparison of Bund Futures Trading on the DTB and APT Systems.

Silvennoinen, Petra, 1998, Yrityksen strategiavalinta ja kannattavuus - empiirinen analyysi suomalaisista sijoitusrahastoista.

Sävelä, Heikki, 1998, Impact of the Internet on Investing.

Taivalaho, Timo, 1998, Modelling Portfolio Credit Risk.

Vikström, Pekka, 1998, Yksityisrahoituksen käyttömahdollisuudet Suomen ratahankkeissa.

Page content by: | Last updated: 06.06.2014.