Master's theses 2000

Ahonen, Janne, 2000, Mortgage brokers - an institution about to enter the Finnish credit markets.

Ahtiainen, Tapio, 2000, Investointipäätöksen julkistamisen vaikutus yrityksen osakekurssiin; elinkaarimallin sovellus suomalaisilla pörssiyrityksillä vuosina 1990-1999..

Auvinen, Maaret, 2000, Kannusteoptioiden leviäminen innovaationa Suomessa.

Erkinheimo, Markus, 2000, Certification Role of Venture Capitalists in Finnish and Swedish IPO Markets.

Haarajärvi, Juha, 2000, Investors, Brokers and the Internet.

Hanttu, Esa, 2000, The role of market to book ratio in explaining the market reaction to unexpected interim earnings.

Harju, Mikko, 2000, Quantifying Market Risk in Monte Carlo Way: Case Sampo Life.

Heikkinen, Otto, 2000, Stock Returns Around Earnings Announcements: Post Earnings Announcement Drift and Return Reversals.

Iso-Herttua, Juha-Pekka, 2000, The Value-Growth Stock Phenomenon in the Finnish Stock Market.

Jokinen, Juha, 2000, Valuation Analysis of High Technology Companies in Venture Capital Investments.

Karhunen, Jussi, 2000, Share repurchases in Finland - an analysis of the market reaction, motives and actual repurchases.

Kettunen, Mikko, 2000, Puhelinyhtiön arvonmääritys.

Kettunen, Outi, 2000, Optiot kannustinpalkkauksen välineenä listautumattomissa pk-yrityksissä.

Korhonen, Sirpa, 2000, Effect of Ownership Concentration and Shareholder Diversification on Firm Risk and Capital Structure: Evidence from Finland.

Kärävä, Jussi, 2000, Osakkeiden riskipreemioiden vertailu Suomen ja Ruotsin välillä.

Larjomaa, Timo, 2000, Firm Performance and Chief Executive Officer Changes in Finnish Listed Companies.

Leikas, Tero, 2000, The mutual Fund Selection Ability of Finnish Investors.

Maula, Markku, 2000, The Certification Role of Corporate Venture Capital Investors in the Initial Public Offerings of Internet Companies.

Miettinen, Antti, 2000, Tracking Stock - The Effect on Corporate Structure and Firm Transparency.

Nissinen, Jouni, 2000, TEKESin pääomalaina. Vuosina 1997-99 myönnettyjen pääomalainojen kohdistuminen ja vaikutus asiakasyritysten taloudelliseen tilanteeseen.

Nukarinen, Karo, 2000, Omistusrakenteen vaikutus agenttikustannuksiin - empiirinen tutkimus suomalaisista pienyrityksistä.

Ora, Minna, 2000, Earnings Management and the Operating and the Long-Run Price Performance of Finnish Non-Financial IPO-Firms.

Palmu, Lauri, 2000, Intra-Industry Information Transfer and the Reaction to News Information in the Case of Internet Companies- Some results on Data from the Nasdaq and Helsinki Stock Exchange.

Pesonen, Tero, 2000, Security returns around earnings announcements: impact of leverage and growth expectations.

Pitkämäki, Sami, 2000, Yksityishenkilöiden johdannaissijoituspäätökseen vaikuttavat ja johdannaiskaupankäyntiä rajoittavat tekijät Suomessa.

Rantsi, Jussi, 2000, Modelling Share Returns with Unconditional PEND distributions and PEND-GARCH.

Renfors, Erik, 2000, The Effect of Managerial Ownership on the Performance and on the Productivity of Finnish Companies. Sample 1993-1998.

Selosmaa, Jenni, 2000, The Board of Directors as a Corporate Governance Mechanism in Finland - Empirical Evaluation.

Seppä, Tuukka, 2000, An option-procing approach to risk and return in venture capital.

Smeds, Kirsi, 2000, Johdon yritysoston vaikutus yrityksen kannattavuuteen.

Staljon, Marika, 2000, The relation between an asset's price and value: the reliability of P/V ratio compared to traditional multiples in the finnish stock market.

Vainikainen, Juha, 2000, Do Bonds Earn Higher Expected Returns When Exposed to Greater Macroeconomic Risk? Evidence from U.S. Treasury Futures Markets in 1990-2000.

Vilen, Maarit, 2000, Equity risk premium in Finland: empirical evidence.

Vuorinen, Jussi, 2000, Bank Valuation - Theory and Empirical Analysis.

Page content by: | Last updated: 06.06.2014.